นกแอร์บินดอนเมือง-กระบี่ 1 มค. 57

0

b_KBV-KB1_1213_th

กระบี่ บินตรง

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – กระบี่ กระบี่ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เที่ยวบิน ออก ถึง วัน เที่ยวบิน ออก ถึง วัน
DD7910 10:10 11:30 ทุกวัน DD7911 12:00 13:20 ทุกวัน
DD7920 17:15 18:30 ทุกวัน DD7921 19:00 20:20 ทุกวัน
* เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

กระบี่ ( อ่าวนาง )

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ตรัง – อ่าวนาง อ่าวนาง – ตรัง – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เส้นทาง ออก ถึง ให้บริการ เส้นทาง ออก ถึง ให้บริการ
กรุงเทพฯ – ตรัง 07:30 08:50
อ่าวนาง – ตรัง 12:30 15:00
ตรัง – อ่าวนาง 09:30 12:00
ตรัง – กรุงเทพฯ 17:20 18:40
* เปิดให้บริการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – กระบี่ – อ่าวนาง อ่าวนาง – กระบี่ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เส้นทาง ออก ถึง ให้บริการ เส้นทาง ออก ถึง ให้บริการ
กรุงเทพฯ – กระบี่ * 10:10 11:30
อ่าวนาง – กระบี่ * 09:00 10:40
กระบี่ – อ่าวนาง 12:00 13:00
กระบี่ – กรุงเทพฯ 12:00 13:20
กรุงเทพฯ – กระบี่ * 17:15 18:30
อ่าวนาง – กระบี่ * 17:00 18:00
กระบี่ – อ่าวนาง 19:00 20:00
กระบี่ – กรุงเทพฯ 19:00 20:20
* เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
 ให้บริการโดยรถตู้ของ บริษัท ไทเกอร์ไลน์ เทรเวล จำกัดข้อมูลการเดินทาง
– จุดรับส่งผุ้โดยที่จังหวัดกระบี่จุดแรกคือสำนักงานบริษัทไทเกอร์ไลน์ในเมือง และจุดที่สองคือสำนักงานบริษัทไทเกอร์ไลน์อ่าวนาง ผู้โดยสารจะต้องแจ้งจุดขึ้นลงรถที่ต้องการให้พนักงานขับรถตู้ทราบ
– ผู้โดยสารจะต้องเตรียมหลักฐานการจองตั๋ว เพื่อแสดงสิทธิในการขึ้น/ลงรถตู้
– หากต้องการเปลี่ยนแปลงการเดินทางกรุราติดต่อศูนย์บริการลูกค้า โทร.1318 หรือ +66 2900 9955 สำหรับโทรข้ามประเทศ
– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อรถได้ที่ :
สำนักงานบริษัทไทเกอร์ไลน์ (ในเมือง) : สวัสดี เกสต์เฮาส์ 21 ซอย9 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ .กระบี่ แผนที่
สำนักงานบริษัทไทเกอร์ไลน์ (อ่าวนาง) : กีตาร์ เรสซิเดนซ์ 459/ 12 หมู่2 อ.อ่าวนาง จ.กระบี่ แผนที่

คู่มือท่องเที่ยว กระบี่

  
     ไม่มีใครปฏิเสธการเดินทางไปเยือนจังหวัดกระบี่ เพราะที่นี่คือดินแดนแห่งขุนเขา หาดทราย ชายทะเล กลุ่มเกาะ น้ำตก และโถงถ้ำ ที่สวยงามติดอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ซึ่งสามารถเดินทางไปเยือนได้ตลอดทั้งปีไม่ใช่เพียงแค่ภูมิประเทศที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ประวัติความเป็นมาอันยาวนานของกระบี่ รวมถึงอัธยาศัยไมตรีอันดีและวิถีชีวิตของคนกระบี่ที่ผูกพันอยู่กับการทำสวน ทำไร่ ก็เป็นอีกเสน่ห์ที่ทำให้กระบี่เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางในวันพักผ่อนของนักท่องเที่ยวเสมอมา

     จังหวัดกระบี่มีเนื้อที่ประมาณ 4,708 ตารางกิโลเมตร ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 46 ของประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ที่ดอน ที่ราบ และหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 130 เกาะ ริมปากอ่าวและรอบหมู่เกาะหลายเกาะคือป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ มีภูเขาพนมเบญจาเป็นภูเขาสูงที่สุดของกระบี่ (1,397 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) และเป็นต้นกำเนิดของคลองปกาสัย คลองกระบี่ใหญ่ และคลองกระบี่น้อย สายน้ำสำคัญของจังหวัดจากหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นพบในเขตจังหวัดกระบี่ โดยหลักฐานอายุเก่าแก่ที่สุดคือถ้ำหมอเขียว ที่มีอายุถึง 27,000-37,000 ปีนั้น ทำให้สันนิษฐานได้ว่า ที่นี่เคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณก่อนประวัติศาสตร์ มีการขุดค้นพบเครื่องมือยุคหินจำนวนมาก โดยเฉพาะในเขตอำเภอคลองท่อม อีกทั้งยังพบภาพเขียนสีโบราณบนผนังถ้ำหลายแห่ง เช่น ถ้ำผีหัวโต เป็นต้นนอกเหนือจากการเป็นชุมชนเก่าแก่ กระบี่น่าจะเป็นศูนย์กลางการเดินทางข้ามคาบสมุทรมลายูจากฝั่งตะวันตกไปยังฝั่งตะวันออก และเป็นศูนย์กลางทางการค้าอีกด้วย โดยพบหลักฐานสำคัญคือลูกปัดโบราณจำนวนมากในเขตอำเภอคลองท่อมจนกระทั่งเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า กระบี่คือเมืองบันไทยสมอ ซึ่งเป็น 1 ใน 12 เมืองนักษัตร ขึ้นอยู่กับอาณาจักรตามพรลิงค์ (นครศรีธรรมราช) โดยมีรูปลิงเป็นตราประจำเมือง และเป็นชุมชนซึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ เมื่อเมืองถลาง (หรือภูเก็ต) ถูกพม่าเผาทำลาย กระบี่จึงได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองท่าทดแทน ในยุคนี้มีการคล้องช้างป่าที่บ้านปกาไสยกันอย่างเป็นล่ำเป็นสัน ช่วงนี้เองที่มีผู้คนอพยพมาตั้งหลักแหล่งมากขึ้นจนกลายเป็นชุมชนใหญ่ และเจริญขึ้นเป็นแขวงเมือง ชื่อแขวงเมืองปกาไสย โดยต่อมาได้ย้ายเมืองมาอยู่ริมทะเล บริเวณปากแม่น้ำกระบี่ เพราะที่ตั้งเมืองเดิมอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินนั้นไม่สะดวกต่อการค้าขายทางเรือกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2415 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะแขวงเมืองปกาไสยขึ้นเป็นเมือง และพระราชทานนามว่า “เมืองกระบี่” ขึ้นอยู่กับนครศรีธรรมราช จากนั้นจึงโอนไปขึ้นกับมณฑลภูเก็ตใน พ.ศ. 2439 จนถึง พ.ศ. 2444 ได้ย้ายเมืองมาอยู่ ณ ที่ตั้งของศาลากลางหลังปัจจุบัน และได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดใน พ.ศ. 2476 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจังหวัดกระบี่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกระบี่ อำเภออ่าวลึก อำเภอปลายพระยา อำเภอเขาพนม อำเภอคลองท่อม อำเภอลำทับ อำเภอเกาะลันตา และอำเภอเหนือคลอง

ทิปส์ท่องเที่ยว

  • นั่งเรือหางยาวไปไร่เล ลงเรือที่อ่าวนางสะดวกที่สุด เพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ลงเรือที่นี่ ทำให้ไม่ต้องรอนาน ใช้เวลาเดินทางเพียง 15 นาทีเท่านั้น
  • การขับรถยนต์ไปเที่ยวเกาะลันตา แนะนำให้ลงเฟอร์รีเที่ยวเช้าสุด (ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ) เพราะเฟอร์รีออกตรงเวลา สำหรับเที่ยวหลังๆ นั้นอาจล่าช้าจากกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะเที่ยวท้ายๆ ที่มักจะล่าช้าสะสมมาจากเที่ยวก่อนๆ
  • ตรวจสอบเวลาน้ำขึ้นน้ำลงก่อนไปเที่ยวสุสานหอยบ้านแหลม โพธิ์ ควรไปช่วงน้ำลง เพราะจะได้เห็นฟอสซิลหอยดึกดำบรรพ์อายุ 40 ล้านปีอย่างเต็มตา ช่วงน้ำขึ้นนั้น สุสานหอยจะจมอยู่ใต้น้ำ
  • ถ้าไปเที่ยวสระมรกต น้ำตกร้อน อย่าลืมเตรียมชุดไปแช่น้ำอุ่นด้วย โดยเฉพาะที่น้ำตกร้อน มีพื้นที่ที่เป็นอ่างน้ำธรรมชาติ นอนแช่ได้สบายตัว ควรไปในวันธรรมดาเพื่อหลีกเลี่ยงนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
Share.

About Author

admin

Leave A Reply